Att importera en bil från annat land

Något som hela tiden är en vanlig händelse inom bilbranschen, är att importera bilar från andra länder. För massor med år sedan var detta något som enbart utfördes av generalagenter etablerade i Sverige, men det var mycket länge sedan. Idag utför många bilhandlare detta på egen hand. Ja, naturligtvis sker det inte helt på egen hand. Här kommer de antingen att vara de som är beroende av en transportlösning, eller så skickar de helt enkelt ned en förare till det land bilen köpt ifrån. Ibland måste också en transportlösning användas, då det handlar om att importera en bil från ett land där enda vägen är sjövägen.

Det som det handlar om här är vilka möjligheter som finns, samt vilket alternativ som är smidigast och mest kostnadseffektivt. Om det är så att en bil ska importeras från Tyskland, så är det mycket vanligt att bilhandlaren själv anordnar en transport i form av en förare som kör denna bil hem. Är det så att det är längre bort i Europa eller om det gäller import från andra kontinenter. Ja, då brukar denna bil fraktas med hjälp av containertransport. Här är det då mycket vanligt att denna container skickas till Göteborgs hamn, då den helt och hållet är mycket enkel att förflytta även långa sträckor via land.

Samma papper oavsett hur du importerar bilen

När det handlar om pappersarbetet finns det de ägare av bilfirmor som har vanan inne och klarar detta jobb på sina fem fingrar. Naturligtvis kommer detta också att vara lite enklare när det handlar om en person som i fysisk närvaro forslar bilen hem via landsväg och bilfärjor. Detta betyder också att det inte blir lika mycket pappersarbete som vid containertransport. När ett containerfartyg används för transport av en köpt bil, kommer också oftast köpet utföras på distans. Här vill det då till att du känner säljaren väl, så du vet att du kan lita på denne. Om du inte är säker så kommer ett rederi kunna hjälpa till med alla papper rörande både köpet, betalning, det skydd du behöver samt själva transporten.

Är en importerad bil godkänd för svenska vägar?

Idag är det så att alla biltillverkare bedriver export av sina modeller och märken. Detta har då medfört att det ses till vilka regler som gäller i olika länder, så att bilarna får köras på de vägar som finns i det land de exporteras till. Hur som helst kommer detta inte att vara en självklarhet om du importerar en bil som du köpt av privatperson. Alla bilar som tas in i Sverige måste ha all dokumentation tillgänglig, samt att naturligtvis en besiktning måste utföras innan de får framföras på svenska vägar. Detta görs även med anledning av att en ej godkänd bil aldrig kommer att kunna bli godkänd av ett försäkringsbolag.