Om Sidan

På denna sida kommer du att få läsa mycket om information som berör Göteborgs hamn, men även berör andra typer av transporter. Som du säkert inser handlar detta då i huvudsak om sjötransporter. Detta är idag något som många företagare vilka är verksamma inom import och export använder sig av. Anledningarna till detta är många, men för det mesta handlar det om pris och den mängd vilket berör plats och vikt de kan skicka och ta emot på detta sätt. De flesta sjötransporter sker med stora fartyg och i separata containrar. Här kommer det då att finnas regler för dessa transporter, vilka behandlas i ett transportavtal, mellan leverantören och mottagaren.

Något som är mycket vanligt idag, är att importera bilar från Europa och övriga världen. Detta är då något som också kan ske via containertransport. Detta, vilka regler som gäller samt hur Göteborgs hamn fungerar kommer du att kunna läsa om du väljer att följa denna blogg. Här har bloggen skrivits av personer som tidigare varit verksamma inom import och export sjövägen till och från Sverige. Syftet med denna blogg är att sprida allmän information till alla som har ett intresse av antingen Göteborgs hamn eller sjötransporter. Är du en av de som funderar på att starta en verksamhet som innebär import eller export, kommer du även att få viktigt information som kan ta dig vidare till allt du behöver veta.