Så fungerar Göteborgs hamn

Rörande Göteborgs hamn så är detta den mest avancerade och största hamn du finner i Skandinavien. Här har denna en kajlängd av över 13 kilometer, vilken befinner sig på båda sidorna av Göta Älvs utlopp i Kattegatt. Denna hamn består då således av en kombination av flod- och kusthamn. Fördelen med det är att denna hamn tillåter mindre transporter inom landet såväl som transporter till och från hela världen. Hamnen drivs som ett kommunalt bolag under namnet Göteborgs Hamn AB. Hamnen ligger placerad med 70 procent av Skandinaviens befolkning och industri på ett avstånd av bara 50 mil. Detta gör att Göteborgs hamn blir ett logistikcentrum av enorma proportioner.

Göteborgs hamn är också mycket effektivt uppdelad, där olika delar av hamnen är avsedda för olika typer av transporter. Detta har då idag uppdelats på detta sätt. De hamnar som idag mottar fraktfartyg rörande containertransporter och olja har förlagts utanför Älvsborgsbron. Här är det hamnen för råolja som ligger längst ut, vilket då har utförts med tanke på säkerheten. Denna bär namnet Torshamnen. Efter detta kommer Skandiahamnen som koncentrerats till containertrafik och RoRo-fartyg. Närmare bron kommer sedan Oljehamnen som handhar alla exporter rörande oljeprodukter. Innanför bron handlar det mera om kryssningsfartyg, persontransporter samt biltransporter. Här finner du med andra ord Stena Line, Viking Line Och Birka som säkert alla har hört talas om.

Fiskeriverksamheten i Göteborgs hamn

Precis som alla andra städer som har tillgång till en bred kustlinje och öppet vatten, så kommer detta att bidra till fiskeriverksamheten. Naturligtvis kommer även denna del av verksamheten i hamnen vara förlagd mera centralt innanför Älvsborgsbron. I det fallet är de mest kända, vilka även har en härlig fiskbutik med färsk fisk i Nordstan, Fiskebröderna. Hur som helst är detta bara en liten del av den stora fiskeriverksamheten i Göteborg. Härifrån levereras mycket av den fisk du köper i butikerna, samt även stor export till övriga Europa. Mycket av den frysta färdigmat du köper med namnen Findus och Felix, kommer från fisk fångad i Göteborg.

Stora delar av hamnen drivs av privata företag

Även om Göteborgs hamn drivs och ägs av Göteborgs Hamn AB, vilket i sin tur drivs av Göteborgs Stad, så kommer detta inte att vara det du ser som kund i hamnen. I det fallet handlar det helt enkelt om att alla de privata företag som finns etablerade där, betalar hyra och avgifter i hamnen. Du kommer alltid att vara den som söker din hjälp bland alla rederier, terminaler och andra import och exportföretag. Själva det stora bolaget bakom hamnen bedriver enbart verksamhet inom uthyrning av fastigheter och land samt att underhålla, utveckla och marknadsföra denna stora Skandinaviska hamn.

1 Comment

Comments are closed.