Transport – Sjövägen till och från Sverige

Göteborgs hamn – Import och export

När det gäller Göteborgs hamn så är denna utan tvekan det bästa valet för alla de som har verksamhet rörande andra länder i Europa och övriga världen. Detta gäller naturligtvis när det handlar om sjötransport rörande produkter till och från Sverige. Placeringen av Göteborg och den stora hamn som finns där gör det mycket enkelt att nå ut till hela Europa och resterande delar av världen. Här handlar det då naturligtvis om sjötransporten med stora fartyg. När det gäller detta så kommer det också att vara det vanligaste valet för alla som vill bedriva verksamhet inom import och export. Här har detta att göra med de stora prisskillnader det medför att använda flygtransporter istället.

Valet av sjötransporter kommer att vara det bästa alla gånger du som företagare inte är beroende av snabba transporter. Fördelen med sjötransport är många, varvid de två största är att du kan transportera mycket på samma gång samt att priset oftast blir det lägsta jämfört med många andra val. Här finns det naturligtvis de som är tvungna att använda ett flertal olika transportsätt, vilket då kommer att vara möjligt via ett samarbete med en av de många speditionsbolag och rederier du finner i Göteborgs hamn. Ett val av något av de transportbolag som finns, kommer också medföra att du inte behöver så mycket kunskap rörande transporten själv.

Porten mot Europa

Många gånger är det så att Göteborg och denna stads hamn har fått bära namnet “porten mot Europa”. Naturligtvis är detta sant och det handlar inte bara mot Europa, utan det gäller egentligen hela världen. Här ligger denna hamn så perfekt placerad att den blir det självklara valet för alla de som vill nå USA, Kanada, samt Afrika och Sydamerika. Helt enkelt kommer ett val av Göteborgs hamn, för alla de som är verksamma inom export och import sjövägen att vara det bästa valet. Nu kommer naturligtvis vissa tala för att de vill ha en namn närmare dem, men om du räknar på extrakostnaden för längre sjöväg istället för landtransport kommer du snart att förstå.

Vilken transportör ska du välja

Det kommer egentligen inte att finnas något som är det absolut bästa valet av speditör. Detta då med undantag för dig som enbart transportera sjövägen. I det fallet är det alltid ett rederi du anlitar. Hur som helst kommer ett rederi alltid att kunna bistå med en kombination av alla transporter du behöver. Detta med anledning av ett stort kontaktnät i branschen, där alla olika speditörer på ena eller andra sättet samarbetar med varandra. Här handlar det hela om det slutliga priset du kan få. Beroende vilken typ av transport som är övervägande, så kommer valet av speditör att vara viktigt. När du väljer Göteborgs hamn finner du ett stort antal av dessa som alltid konkurrerar med priser mot varandra.

Många importerar bilar till Sverige

Något som är mycket populärt är att importera bilar till Sverige. Här finns det idag många olika bilhandlare som utför detta på olika sätt. En del av dem skickar ned en person för att köpa och köra bilen direkt hem via landvägen. Naturligtvis kommer detta att vara bäst för säkerheten och kunskapen om att bilen alltid kommer fram i oskadat skick, men ibland kan detta visa sig mindre kostnadseffektivt. I andra fall finns det de gånger då de kommer från länder, där transporten via havet är en mycket stor del av resan. Idet fallet använder sig dessa importörer av containerfrakt. Detta är också något som blir effektivt att förlägga till Göteborgs hamn.