Vilken transportväg väljer du för dina produkter?

För dig som ska importera, frakta eller exportera någon form av produkter kommer det att finnas olika val att göra. De val du gör kommer att vara baserade på mängden produkter, vilken typ av produkter det handlar om samt vilken väg dessa produkter ska färdas. I det fallet blir då förstavalet om produkterna ska färdas landvägen, luftvägen eller sjövägen. För det mesta kommer valet du gör även att vara ekonomiskt. Detta speciellt om du driver ett företag som säljer och köper produkterna. Nedan följer lite om ekonomi och de olika transportvägarna.

  • Landvägen: De transporter som enbart sker landvägen kommer i de flesta fall att vara inom ett specifikt land. Helt naturligt kan produkter även transporteras landvägen inom Hela Europa, då detta stora landskap ligger sammanfogat. Att transportera landvägen är oftast ett kostnadseffektivt och snabbt sätt. Då det handlar om dessa transporter fraktas produkter antingen i långtradare eller via exempelvis en hyrd Alabanza container.
  • Luftvägen: Här handlar det om att skicka produkter via flygtransport. I det fallet kommer du som företagare att använda dig av den absolut dyraste metoden att frakta produkter. Detta används i huvudsak inte för stora transporter, utan handlar oftast om enstaka föremål som måste komma fram i tid. Här är det sällan tal om att använda en container vid frakten.
  • Sjövägen: Att frakta produkter rörande import och export via sjövägen, kommer alltid att vara det mest kostnadseffektiv för ett företag. Här används som regel alltid olika typer av containrar för att frakta produkterna. Denna transportmetod används mest av alla och är den som nästan alltid kombineras med transporter landvägen för att nå sin slutliga destination.

Valet av transportvägar och logistik

Du som driver ett företag som sysslar med import, export eller någon form av transporter kommer att vara beroende av logistik. Detta är dock något du inte behöver sätta dig in i som egen företagare. Här gäller det bara att finna en bra speditör, ett rederi eller annat företag som arbetar med logistik. När det gäller valet av transportvägar så kommer det alltid vara de logistiska valen som regerar. Här skapas kostnadseffektivitet, säkerhet och allt som ser till att produkterna kommer fram i tid till rätt destination.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*